Ο Οττο Νοüρατ και η Ελλαδα: Ανταποκρίσεις για τα Βαλκάνια, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλονίκη και την Ορθοδοξία

By Otto Neurath, Edited by Vasso Kindi

Eurasia Publications
2020

The Making of the Medieval Middle East: Religion, Society, and Simple Believers

Princeton University Press
2018

Christian Martyrs under Islam: Religious Violence and the Making of the Muslim World

Princeton University Press
2018

Corinth in Late Antiquity: A Greek, Roman and Christian City

I.B. Tauris
2018

The Greek Exodus from Egypt: Diaspora Politics and Emigration, 1937-1962

Berghahn Books
2017

Κόκκινη Αμερική: Έλληνες μετανάστες και το όραμα ενός νέου κόσμου 1900-1950

University of Crete
2017

Cyprus between Late Antiquity and the Early Middle Ages (ca. 600-800): An Island in Transition

Routledge
2017

Byzantine Legal Culture and the Roman Legal Tradition, 867-1056

Cambridge University Press
2017

The Empire That Would Not Die: The Paradox of Eastern Roman Survival, 640–740

Harvard University Press
2016

Partners of the Empire: The Crisis of the Ottoman Order in the Age of Revolutions

Stanford University Press
2016

Stage of Emergency: Theater and Public Performance under the Greek Military Dictatorship of 1967-1974

Oxford University Press
2015

The Practical Christology of Philoxenos of Mabbug

Oxford University Press
2015

Aκυβέρνητη Παροικία: Οι Έλληνες στην Αίγυπτο από την κατάργηση των προνομίων στην έξοδο 1937 – 1962

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
2015

Render unto the Sultan: Power, Authority, and the Greek Orthodox Church in the Early Ottoman Centuries

Oxford University Press
2015

Russian Hajj: Empire and the Pilgrimage to Mecca

by Eileen Kane *05

Cornell University Press
2015

The Great Powers and Orthodox Christendom: The Crisis over the Eastern Church in the Era of the Crimean War

Palgrave MacMillan
2015

Neagoe Basarab- Princeps Christianus: Christianitas-Semantik im Vergleich mit Erasmus, Luther und Machiavelli (1513-1523)

Peter Lang
2015

A State of Mixture: Christians, Zoroastrians, and Iranian Political Culture in Late Antiquity

University of California Press
2015

An Academy at the Court of the Tsars: Greek Scholars and Jesuit Education in Early Modern Russia

Northern Illinois University Press
2015

The Greek Gods in Modern Scholarship: Interpretation and Belief in Nineteenth and Early Twentieth Century Germany and Britain

Oxford University Press
2015

Καθολικοί πειρατές και έλληνες έμποροι. Μια ναυτική ιστορία της Μεσογείου

Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου
2015

A Critical Commentary on The Taktika of Leo VI

Harvard University Press
2014

Byzantine Matters

Princeton University Press
2014

Guilt by Association: Heresy Catalogues in Early Christianity

Oxford University Press
2014

Δίκες των δοσίλογων 1944-1949: Δικαιοσύνη, συνέχεια του κράτους και εθνική μνήμη

Polis
2014

Military Intervention and a Crisis of Democracy in Turkey: The Menderes Era and its Demise

I.B. Tauris
2014

Among the Ruins: Syria Past and Present

Hurst and Company
2014

Blood Ties: Religion, Violence, and the Politics of Nationhood in Ottoman Macedonia, 1878-1908

Cornell University Press
2014