Fields
Periods

Academic Year 2017 - 2018

Dimitris Papanikolaou

Library Fellow

Antonis Petrides

Visiting Fellow, Fall 2017

Athena Stournas

Library Research Fellow, 2018-2019

Alexandra Tipei

Mary Seeger O'Boyle Postdoctoral Research Fellow, 2017-2018

Marina Tzakosta
Marina Tzakosta

Visiting Research Fellow, Summer 2018

Panagiotis Vlagkopoulos
Panagiotis Vlagkopoulos

Visiting Fellow, Spring 2018

Alan Walmsley

Visiting Fellow, Summer 2018

Academic Year 2016 - 2017

Dina Boero

Postdoctoral Research Fellow, 2016-2017

Maria Boletsi

Visiting Fellow

Sylvain Destephen

Visiting Fellow

Lilia Diamantopoulou

Visiting Fellow

Panos Dimas

Visiting Fellow

Foteini Dimirouli

Postdoctoral Research Fellow, 2016-2017

Panagiotis Dragonas

Visiting Fellow

Angela Falcetta

Postdoctoral Research Fellow, 2016-2017

Marco Fantuzzi

Visiting Fellow

Ioannis Fappas

Visiting Fellow

Ioannis Grigoriadis

Visiting Fellow

Kalliroi Linardou

Visiting Fellow

Janis Nalbadidacis

Library Fellow, 2016-2017

Eugenia Palieraki

Visiting Fellow

Maria Papadopoulou

Library Fellow, 2016-2017

Gabriel Radle

Postdoctoral Research Fellow, 2016-2017

Ilaria Ramelli

Visiting Fellow

Spyridon Rangos

Visiting Fellow

Tracey Rosen

Postdoctoral Research Fellow, 2016-2017

Michail Sotiropoulos

Postdoctoral Research Fellow, 2016-2017

Dimitrios Stamatopoulos

Visiting Fellow